top of page
ØFK-logo Tana.png

Studier og kurs

Om oss

Velkommen til Øst-Finnmark kunnskapssenter, HUB Tana!
 
Øst-Finnmark kunnskapssenter HUB Tana,

har sine lokaler på Kunnskapens hus i Tanabru.
 

ØFK inngår i Tana kommune satsing på å sikre en bærekraftig tilførsel av nødvendige ressurser i form av mennesker, kapital og kompetanse. Kommunen har engasjert Tana videregående skole for å effektuere kommunens satsing. Med kommunens og skoles felles kunnskap, lidenskap og lokale forankring – skal vi sammen være en drivkraft for positiv forandring. Vi tror på samarbeid, innovasjon og en helhetlig tilnærming til regionens vekst.

 

Hva kan vi tilby deg / din bedrift?
Hva er viktig for at du / din bedrift skal ha de beste konkurransefortrinn?
ØFK jobber for å tilby gode, relevante studietilbud for hele Øst-Finnmark. I HUB Tana jobber vi med alt fra prekvalifisering til høyere utdanning, fagbrevsforberedende kurs, kortere eller lengre kurs for privatpersoner / bedrifter - til fagskoletilbud og høyere utdanning.

Ta kontakt – så skaper vi utvikling sammen!

Hvem er vi?
Teamet som jobber for ØFK-HUB Tana består av fem personer:

  • Marianne Johannessen – ansatt på skolens kontor. Følger opp økonomistyring / regnskap på skolen og er førstekontakt i forhold til kurs / prosjekter som arrangeres gjennom ØFK.

  • Randi Karlstrøm – leder for kurssenteret ved Tana vgs. Lektorkompetanse i plantefag og innenfor kunst og håndverk.

  • Anbjørg Henriksen Varsi – ansvarlig for voksenagronomutdanningen, adjunktkompetanse innenfor flere fellesfag som samisk, samfunnskunnskap, norsk, økonomi og landbruksfag. Anbjørg er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av mer landbruksrettede kurs. På fritida er hun gårdbruker.

  • Jørn Arve Vedhugnes – ansvarlig for å følge opp kurs for voksne som tar fagbrevsforberedende og prekvalifisering til høyere utdanning. Jørn har adjunktkompetanse innen mange fagområder; flere fellesfag, norsk for fremmedspråklige og utmarks- / naturforvaltningsfag.

  • Eva Britt Birkenes - prosjektkoordinator i Tana for prosjektperioden til ØFK. Har hovedfag i akvakultur og husdyrfag og formell og lang praktisk lederkompetanse.

 
 

Hvordan finner du oss?
Hvis du vil vite mer om oss, eller er interessert i å vite mer om noen av våre tilbud, kan du kontakte oss på følgende måter:
Telefon: 78 96 39 00 
E-post: tana.vgs@tffk.no

Reise med tog

Eva Britt Birkenes

bottom of page