top of page
  • Christine Galschjødt

Start med forkurs ingeniør ved UiT Kirkenes

Oppdatert: 23. nov. 2023

Drømmer du om å bli ingeniør, men vet ikke hvor du skal starte? Vi har svaret! Start med forkurs ingeniør ved UiT Kirkenes. Kurset leveres av dyktige forelesere ved UiT Alta digitalt til campus Kirkenes. Gjennom OPUS Kirkenes vil det være 3 timer støtteundervisning i matematikk og 5 timer støtteundervisning i fysikk levert av dyktige realfagspedagoger fra Kirkenes videregående skole hver eneste uke.

Er du i jobb? Ingen fare! Du kan selv velge hvilken studiebelastning du skal ta, så lenge forkurset fullføres innen to år. Forkurset er krevende og en må sette av godt med tid til studier også utenom forelesningene.

Studiet åpner for søknad først 20.07 med løpende opptak fram til oppstart 14.08.

 

§ 3 Struktur og innhold Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

Følgende fag inngår:

• Matematikk med et omfang på 37,5 % av et helt år

• Fysikk med et omfang på 22,5 % av et helt år

• Norsk med et omfang på 20 % av et helt år

• Engelsk med et omfang på 10 % av et helt år

• Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Du finner hele dokumentet med retningslinjene her: wfdocument.ashx (acossky.no)

 

Informasjon fra Lånekassen:

Du kan ta forkurs og realfagskurs på heltid og deltid

Du kan få lån og stipend til forkurs for ingeniørutdanning både på heltid og deltid. Ettårig forkurs gir rett til fullt lån og stipend når utdanningen tas over ett studieår. Dersom du søker støtte til ettårig forkurs ingeniør og vil ta dette på deltid, må du oppgi dette i søknaden. Realfagskurs i matematikk og fysikk er en fulltidsutdanning når den tas som et halvårig kurs. Noen universiteter og høyskoler tilbyr kurset som en deltidsutdanning som kan tas over et helt år.

Du kan få støtte til forkurs i inntil 10 måneder

Du kan få basislån i inntil 10 måneder. Basislån er det alle studenter kan få, og det de fleste kaller studielån.

I studieåret 2022-2023 er basislånet 11 487 kroner per måned dersom du studerer på fulltid. Har du barn eller nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få stipend for dette i den samme perioden. Det gjør du på egne skjema.


133 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page