top of page
  • ØFK

Prosjekt BEAR (Barents Euro-Arctic Region) – Fremtidens Maritim Logistikk i ArktisCenter of High North Logistics (CHNL) har vært en samarbeidspartner for Sør-Varanger Utvikling fra oppstart i 2016 og vært involvert i ulike prosjekter opp gjennom årene. Nå jobber vi, i form av Øst-Finnmark Kunnskapssenter, sammen på et banebrytende prosjekt kalt BEAR (Barents Euro-Arctic Region), som har som mål å forme fremtidens innovative, effektive, kostnadseffektive og miljøvennlige maritime transport- og logistikksystem langs Arktis-kysten.


Prosjektets Kjerne:

BEAR-prosjektet fokuserer på utviklingen av et konkurransedyktig eksportindustrielt rammeverk med høyt transportvolum. Sentralt i hypotesen står troen på at vekstpotensialet i nordlige bysentre og industrier er avhengig av et effektivt maritimt transport- og logistikksystem. Med fokus på bærekraft og det grønne skiftet, er effektive havner nøkkelen til en konkurransedyktig eksportindustri.


Planlagte Resultater:

BEAR-prosjektet bringer fram ny data og kunnskap om transportstrømmer og behov i Nord-Norge. Det tar sikte på å identifisere en optimal utforming og plassering for logistikk knutepunkter, og skape økonomiske og logistiske fordeler gjennom det nye maritime transportsystemet. Prosjektet vurderer også de nyeste teknologiene og logistikk konseptene for å minimere miljøpåvirkningen og har fokus på bærekraft i alle element.


Samfunnsbidrag:

BEAR-prosjektet streber etter å forbedre det nordlige Skandinavia som en viktig forsyningsregion for råvarer og raffinerte industriprodukter. Den forventes å øke lokal verdiskaping, fremme samarbeid mellom næringslivet og industri, redusere utslipp og miljøpåvirkninger, og gagne lokale skipsfartsbedrifter og logistikkleverandører. I tillegg til å styrke næringslivet, vil det forbedrede logistikksystemet også ha positive ringvirkninger på samfunnet. Økt tilgang til helsehjelp, bedre livskvalitet for lokalbefolkningen, økte utdanningsmuligheter, økte jobbutsikter og støtte til kulturelle aktiviteter er blant fordelene som forventes som følge av prosjektet.


Arktisk Ekspertise i Kirkenes:

BEAR-prosjektet er multidisiplinært og trekker inn eksperter fra forskjellige akademiske felt i Norge. Sammen med Øst-Finnmark Kunnskapssenter skal det etableres et Kompetansesenter for Arktisk Transport & Logistikk i Kirkenes. Dette senteret vil være et knutepunkt for samarbeid mellom havnemyndigheter, logistikkleverandører, skip- og lasteiere, transportorganisasjoner og lokale myndigheter.


Kompetansesenteret vil være tilknyttet Arctic Thematic Network on Arctic Transport & Logistics og vil fremme innovative og miljøansvarlige logistikkløsninger basert på BEAR-prosjektets funn. Prosjektets Kompetansesenter vil sikre løpende deling av foreløpige resultater og anbefalinger med interessenter. Denne konsultasjonsprosessen vil sikre at forskningen er lokalt relevant og bidrar til forbedret forståelse og ny kunnskap i regionen vår.

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page