top of page
  • ØFK

Krisehåndtering og kommunikasjon


Innhold

  • Krisehåndtering og kommunikasjon er nøkkelkunnskap i forbindelse med problemstillinger studentene vil være i kontakt med i arbeidslivet. Det legges vekt på at sikkerhetsteorier er ganske praktiske av seg, og at studentene i mange omganger lærer seg ‘best practice’. Videre introduserer emnet teorier om kriser og krisehåndtering. Media og krisehåndtering i en historisk kontekst

  • Begreper innen krisehåndtering og kommunikasjon

  • Refleksjon rundt hva en krise er og hvordan den oppfattes av befolkningen og media

  • Gjennomgang av viktige aktører innen krisehåndtering (fra lokalt til internasjonalt nivå, og fra samfunns- til individnivå

  • Case-eksempler på krisehåndtering og kommunikasjon på lokalt til nasjonalt nivå

  • Grenseoverskridende kriser

  • Sosiale medier22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page