top of page
  • Christine Galschjødt

Øst-Finnmark Kunnskapssenter tildelt 4* 2,5millioner kroner

Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK), et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger, Tana og Vadsø kommuner, Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) ledet av Sør-Varanger Utvikling, fikk denne uken tildelt 2,5 millioner årlig i årene 2023, 2024, 2025 og 2026 fra Kunnskapsdepartementet. Midlene skal i hovedsak brukes på utvikling og kjøp av høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskole tilbud) tilpasset regionens behov. Midlene som nå tildeles kommer i tillegg til driftsmidler tildelt via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til ØFK på 935.000,- 01.juni. Hvilke studietilbud midlene skal gå til er ikke klart, men fokus for Øst-Finnmark kunnskapssenter vil være på samfunnsutviklende kompetansetilbud som bidrar til økt vekst og innovasjon. Det er allerede gjort et solid kartleggingsarbeid fra TFFK over kompetansebehovet i regionen og det er prøvd ut ulike modeller for tilpasset utdanning gjennom ØFK Kirkenes. Disse erfaringene tas med i det videre arbeidet med mål om å tilføre Øst-Finnmark både kompetanse og mennesker.

ØFK er nå operativ i Kirkenes med nye klasserom og gode lokaler på “nothing hill” - det gamle sykehuset i Kirkenes. I Tana drives prosjektet fram via kurssenteret ved Tana videregående skole med egne lokaler i Kunnskapens hus og i Vadsø drives prosjektet fram via Trivselslaben AS med egne lokaler i kommunehuset. Kunnskapssenteret ønsker å være tett på lokalt næringsliv og utdanningstilbyderne i regionen og har derfor signert samarbeidsavtale med mange aktører, herunder Øst-Finnmarkrådet, Vardø næringsforening, Vadsø næringsforening, Tana og Nesseby Næringsforening, Kirkenes næringsforening, Nordkyn Næringsforening, Orinor, Linken næringshage, Sapmi næringshage, Hermetikken kulturnæringshage, Nibio, NHO Arktis, NTNU, UiT, CHNL og Fagskolen i Nord.

Tildelingen forsterker pågående prosesser og ØFK fortsetter arbeidet sitt omgående med ytterligere moment. Med en økende demografisk utfordring og en region som står overfor enorm omstilling, kan utdanning ha to avgjørende effekter. For det første kan vi gjennom ulike distribuerte utdannings tilbud legge til rette for at næringslivet vårt får den omstillingskompetansen og kompetansepåfyllet de trenger for å stå seg i denne krevende tiden. For det andre kan utdanning brukes som en tiltrekningskraft for å få mennesker i alderen 18-36 år til å bli i regionen og/eller ønske å flytte til regionen vår påpeker prosjektleder Nina Greiner Iversen.

Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, fremhever at denne satsningen og tilliten fra regjeringen er utrolig viktig. Sør-Varanger Utvikling har hatt utdanning på agendaen siden selskapet ble opprettet, og er stolte av at vi får være prosjektledere av ØFK.

- Dersom regionen faktisk skal gjøre noe nytt, må vi også akseptere at vi kanskje må lære oss noe nytt. Tildelingen er et solid bidrag til dette, og viser at SVUs arbeid nyter høy tillit hos myndighetene. Denne tilliten kommer regionen og lokalsamfunnet til gode, sier han.

331 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page